Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा
    District Administration Office, Palpa

  • पाल्पा दरबार


  • रानीमहल

सबै समाचार
योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे
योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शशीधर घिमिरे
शशीधर घिमिरे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9857060333

यज्ञश्वर पन्थी
यज्ञश्वर पन्थी

प्रशासकीय अधिकृत

रमा श्रेष्ठ
रमा श्रेष्ठ

प्रशासकीय अधिकृत


योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे
योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शशीधर घिमिरे
शशीधर घिमिरे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9857060333

यज्ञश्वर पन्थी
यज्ञश्वर पन्थी

प्रशासकीय अधिकृत

रमा श्रेष्ठ
रमा श्रेष्ठ

प्रशासकीय अधिकृत