Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

मोबार्इल APP उद्घाटन

2075-12-03

2075-12-03


mob1.jpg तस्बिर :

सेवाग्राही तथा सराेकारवालार्इ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले अाज मिति २०७५/१२/०३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहर प्रसाद खनाल ज्यू बाट मोबार्इल APP उद्घाटन सम्पन्न ।