Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

घुम्ती सेवा एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, निस्दी गा.पा.

2076-02-25

2076-02-25


मिति २०७६/०२/२३ र २४ गते निस्दी गा.पा. ७, ज्यामिरेमा भएको घुम्ती सेवा एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा १६१ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण ।

Attached Files