Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

पाल्पा र गुल्मी जिल्लाको अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक पछि लिईएका सामुहिक तस्बिरहरु

20201213_141955(2).jpg
सुरक्षा समन्यव वैठकपछि
20201213_142420_(1).jpg
सुरक्षा समन्यव वैठकपछि
20201213_150708(1).jpg
पाल्पा दरबार परिसरमा